ZAKAT FITHRI

ZAKAT FITHRI Sesungguhnya Alloh  telah mensyari’atkan kepada kaum Muslimin untuk menunaikan zakat fithri pada penghujung bulan Romadhon sebelum pelaksanaan sholat ‘Idul Fithri, sebagai penutup bulan ini. A. Hukum Zakat Fithri Zakat Fithri merupakan salah satu kewajiban…

Selengkapnya